Ga naar inhoud

Voorwaarden

Voorwaarden Café Welkom On Wheels!
Voorwaarden Frituur Welkom!

 

opties:

Een optie kan genomen worden, deze geldt vanaf de datum die op papier (mail: info@cafewelkom.be) wordt vastgezet. De optie loop vijf werkdagen.

bevestiging:

Uw feest of event is bevestigd nadat u ons schriftelijk uw keuze hebt doorgegeven. Dit via mail: cafewelkomonwheels@cafewelkom.be.
Bij bevestiging dient een voorschot te worden betaald, dit bedrag stemt overeen met de huurprijs (incl. btw!) van de bussen die u reserveerde.
U vermeldt bij reservatie uw naam, feestadres, telefoonnummer, datum van het feest/event, het aantal verwachte personen alsook de timing van uw event.
Bij eventuele wijziging van deze aantallen dienen de correcte aantallen in ons bezit te zijn, uiterlijk vier dagen voor het event, om een vlot verloop te kunnen waarborgen.
Wij bevestigen uw reservatie door het opmaken van de factuur, waarvan het bedrag overeen komt met de huurprijs (incl. btw) van de huur van de respectievelijke busjes.

de offerte:

Een kleine toelichting:

De prijzen op onze offertes zijn steeds exclusief btw. De huurprijzen van de bussen alsook de kilometervergoedingen zijn een vast gegeven.De uurlonen kunnen afwijken van de vooropgestelde offerte. (bv.: personeel kan vroegtijdig het event verlaten naargelang de drukte, bij evenementen waar in bekers wordt getapt hanteren we een andere bezettingsgraad…)

De prijzen opgegeven i.v.m. het verbruik zijn een schatting en kunnen dus afwijken van de uiteindelijke factuur, de prijs verkregen bij het invullen van de prijscalculator is dus slechts een indicatie en niet bindend.
Getapte bieren worden steeds per vat afgerekend, wijnen per fles, alle andere dranken worden per stuk afgerekend.
Hamburgers, hotdogs en frieten worden afgerekend volgens op voorhand afgesproken aantallen.
Een lijst met correcte stukprijzen vindt u steeds bij elke offerte.

annulatie:

door de klant:

Een annulatie van een feest/event dient steeds zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden.Bij annulatie 7 werkdagen of langer van tevoren wordt het voorschot volledig aangerekend.Bij annulatie minder dan 7 dagen tevoren wordt er 50% aangerekend van het bedrag (incl. btw) vermeld op de offerte!Bij annulatie de dag tevoren of de dag zelf wordt er 100% aangerekend van het bedrag (incl. btw) vermeld op de offerte!

door Café Welkom:

Wanneer Café Welkom zijn verplichtingen niet nakomt, en deze niet-nakoming is het gevolg van een vreemde oorzaak, overmacht of toeval, die Café Welkom niet kan worden verweten, dan is de consument niet gerechtigd op enige schadevergoeding vanwege Café Welkom.
Café Welkom zal in dit geval wel het door de klant betaalde voorschot terugbetalen.
Als vreemde oorzaak, overmacht of toeval wordt elk gegeven beschouwd dat zich voordoet onafhankelijk van de wil van Café Welkom en buiten enige fout, nalatigheid of opzet van zijnentwege en waardoor Café Welkom in de onmogelijkheid is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
Voorbeelden hiervan zijn: verkeersongeval, file, panne... Deze voorbeelden zijn niet limitatief.

klachten:

Eventuele klachten of opmerkingen kunnen bij levering/prestatie kenbaar gemaakt worden of uiterlijk schriftelijk 24 uur na de levering/prestatie.
Elke andere klacht of opmerking wordt niet meer aanvaard.

afval:

Alle afval, met uitzondering van gebroken glas en lege flessen wijn, zijn ten laste van de klant.
Café Welkom zorgt echter voor voldoende vuilzakken en zal het afval op een nette manier verzamelen en op de afgesproken plaats achterlaten. Tenzij er ander afspraken worden gemaakt.
Café Welkom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel zwerfvuil door het nuttigen van zijn aangeboden producten.

locatie en nutsvoorzieningen:

De locatie waar het feest/event doorgaat, moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor onze busjes of de eventuele koelcel.
Dit betekent een doorgang van 2m breedte en een hoogte van 2,25m of 2,85m voor de frituur.
De locatie moet een vlakke, stabiele bodem zijn (geen aarde bodem). Het gazon dient stabiel te zijn en het gewicht van de busjes te kunnen dragen. Het gazon dient ook vrijgemaakt te zijn van hondenpoep en/of andere uitwerpselen van huisdieren. De plaats waar de busjes komen te staan moeten zo goed als waterpas zijn en mag dus niet hellend zijn.

Indien de plaats niet geschikt wordt bevonden door ons, dan kunnen wij een andere plek aanduiden of zelfs het contract annuleren.
Voor elk busje dient er een ruimte voorzien te worden van 6m op 5m om een vlotte werking te garanderen.
Voor de frietwagen dient dit 8m op 7m te zijn!
Voor elk busje dient u een elektriciteitsvoorziening te voorzien van 2 keer 16A 220V!
Voor de tapwagens dient er stromend water te worden voorzien door middel van een tuinslang met “Gardena-koppeling”.
Alle kosten inzake de locatie, signalisatie, elektriciteit en water zijn voor de klant zijn rekening.

Indien onze busjes op de openbare weg moeten worden opgesteld dan is het de klant die de nodige documenten aanvraagt bij de lokale gemeente of provincie, de klant zorgt ook voor de nodige signalisatie indien dit nodig is. Eventuele extra kosten ivm met plaatsen op de openbare weg en/of toelatingen tot marktpleinen, standgelden, lage-emissiezones,... zijn steeds ten laste van de klant. Extra kosten ivm tolwegen, veerponden etc worden niet mee verrekend in de kilometervergoedingen en worden bijgevolg extra doorgerekend aan de klant.

schade:

Eventuele schade aan de ‘ondergrond’ (vloeren, tapijten, parketten…) door olielekken en/of schade veroorzaakt door het manoeuvreren van de busjes zijn ten laste van de huurder en kunnen niet worden verhaald op Café Welkom bvba. Onze busjes zijn meer dan veertig jaar oud en vertonen slijtage aan dichtingen en aansluitingen. Olielekken zijn niet uit te sluiten. Best voorziet u enkele stukken karton om onder onze busjes te leggen, om eventuele schade te voorkomen.

muziek:

Huur je onze discobar, dan krijg je een volwaardige dj-set. Versterkers, twee cd-spelers, mengpaneel, boksen en discolichten zijn inbegrepen, alsook ons abonnement op Tunify Music Systems. De klant voorziet een laptop met internetverbinding en een jack-uitgang! Dj’en gebeurt door de klant zelf.

koelcel:

Onze busjes zijn zeer klein en dus beperkt in capaciteit. Bij feesten/events waarbij meer dan 125 gasten worden verwacht, wordt er door ons een koelcel geplaatst.
Kosten zijn afhankelijk van de totaal gevraagde capaciteit en eventuele transportkosten.
Prijs van de koelcel vind je bij onze prijslijst van de dranken!

betaling:

Zoals hiervoor beschreven dient het voorschot (huurbedrag van de bussen, incl. btw) betaald te zijn bij de reservatie.
Bij evenementen waar de geschatte offerteprijs groter is dan €2500,00 wordt er 50% van het geschatte bedrag betaald vijf dagen voor de aanvang van het feest.
Het resterende saldo wordt vereffend acht dagen na factuurdatum.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
Onze facturen, zijn onze betalingsvoorwaarden!

Een prijsstijging kan gebeuren met een maximum van 10% (excl. btw) indien er meer dan zes maanden zijn tussen de reserveringsdatum en de datum van het feest zelf.

Akkoord?!

Bij het akkoord gaan met onze voorwaarden geven wij een garantie op een gezellig en op-en-top “gesoigneerd” feest of een geslaagd event!


Alvast bedankt voor het vertrouwen en…  tot in “den bocht”!!!